Kundeportal for Elements - løsningsfamile fra EVRY Public&Healthcare

 • Bodø digitaliserer!

  Bodø digitaliserer!

  Bodø kommune har sammen med kommunene i Kongsbergregionen inngått et strategisk samarbeid med EVRY
  Formålet er å utvikle, implementere og realisere neste generasjon Byggesaksløsning, som gjennom effektivisering og
  automatisering vil gi kortere saksbehandlingstid, bedre samhandling og reduserte kostnader.
  "Løsningen vil gi en vesentlig forenkling av interaksjonen mellom innbyggerne, lokalt næringsliv og våre saksbehandlere.
  På denne måten frigjøres tid til kvalitetsarbeid, oppfølging og ettersyn, sier Tor Åseng, Bygningssjef i Bodø kommune.

  Read more

 • Garantiinstituttet for eksportkreditt

  Garantiinstituttet for eksportkreditt

  Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) benytter ephorte og Specialized Lending System i en integrert løsning for administrativ og garantifaglig saksbehandling.
  Begge løsningene er utviklet av EVRY og leveres til GIEK som en integrert løsning som har fått navnet GLOBUS.
  Gjennom GLOBUS får GIEK dekket behovet for både administrativ saksbehandling og garantifaglig saksbehandling på en helhetlig måte, og slik at arkivlov og forskrifter innfris
  Eivind Surdal, Forretningsarkitekt